Cursus Details
 

 

Cursus Details
Middelbaar Niveau 1  (Niveau 5.1, 5.2, 6)
29 - 30 okt 2022
Den Haag
Chris van Welij


Talen: Dutch

Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud. 

 

Organisator: Chris van Welij

Godetiaweg 42

2555 RW  Den Haag

tel. 06-13232041
cvanwelij550@gmail.com
De cursus wordt gegeven door Chris van Welij

Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het formulier volledig in.

Tijd: 10.00 - 16.00 uur


Plaats: Den Haag, locatie wordt tijdig bekendgemaakt

 

Kosten: De cursuskosten voor de gehele cursus bedragen 300 €
(Toehoorders die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben betalen 100 €)

 

Betaling: Zie de bevestigings email voor de wijze van betaling.


Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum 

Chris van Welij is een bevoegde instructeur die erkend worden door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat toegang geeft tot de vervolgcursussen in de Human and Universal Energy methode die worden gegeven door partners in de gehele wereld.