Cursus Details
 

 

Cursus Details
Spirituele Wetenschap 2  (Niveau 20)
17 - 20 nov 2022
Barendrecht (online)
Dick Vreeswijk


Talen: Dutch

Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus indien u het 7-Spirituele Wetenschap 1 Niveau (Niveau 19) hebt voltooid.Aanvullend wordt nog een instructie voor het onderwijzen van het basisniveau gegeven.

 

N.B. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven, en gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Daarom wordt u verzocht u zeer tijdig aan te melden (zonder verplichting)


Organisator: SHY Holland

Postbus 146 
5710 AC Someren
tel. 0493-470183
info@shyholland.nl

De cursus wordt gegeven door Dick Vreeswijk


Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het formulier volledig in.

Tijd: 9.30 - 16.30 uur (kan in overleg gewijzigd worden)

Plaats: Afhankelijk van de belangstgelling online via Zoom videoconferentie, of op een locatie.

 

Kosten: De cursuskosten bedragen 600 € (inbegrepen de instructie om les te geven voor de Basiscursus)
(Toehoorders, die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben zijn welkom, maar moeten zich ook tijdig aanmelden) 

Betaling:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag (uiterlijk 10 dagen voor de cursus) naar rekening nr NL57 RABO 0143 9890 30 t.g.v. SHY-Holland, met vermelding van uw naam en cursus.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum 

Dick Vreeswijk is een bevoegde instructeur die erkend wordt door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat het mogelijk maakt om les te gaan geven in de Human and Universal Energy methode.