Cursus Details
 

 

Cursus Details
Spirituele Wetenschap 1  (Niveau 19)
28 - 30 jan 2022
Online
Dick Vreeswijk


Talen: Dutch

Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus indien u de 06HUE Oosterse Filosofie (niveau 18) hebt voltooid. 


Organisator: SHY Holland

Postbus 146 
5710 AC Someren
tel. 0493-470183
info@shyholland.nl

De cursus wordt gegeven door Dick Vreeswijk in het Nederlands


Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het formulier volledig in.

Tijd: 9.30 - 17.00 uur

Plaats: Online via een Zoom videoverbinding (tenzij de omstandigheden veranderen)


Kosten: De cursuskosten bedragen 450 €

(Toehoorders die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben betalen 150 €) 

 

Betaling:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag (uiterlijk 7 dagen voor de cursus) naar rekening nr NL57 RABO 0143 9890 30 t.g.v. SHY-Holland, met vermelding van uw naam en cursus.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 7 dagen voor de cursusdatum 

Dick Vreeswijk is een bevoegde instructeur die erkend wordt door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat toegang geeft tot de vervolgcursussen in de Human and Universal Energy methode die worden gegeven door partners in de gehele wereld.