Cursus Details
 

 

Cursus Details
Middelbaar Niveau 1  (Niveau 5.1, 5.2, 6)
9 - 10 apr 2022
Utrecht
Hylke Bos


Talen: Dutch
Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud. 

Organisator: Hylke Bos
Hertenlaan 26
3951 AT  Maarn
tel. 06-11112895
hylke.bos@gmail.com
De cursus wordt gegeven door Hylke Bos.

Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het fomulier volledig in.

Tijd: 9.00 - 16.00 uur

Plaats: Utrecht, locatie wordt tijdig bekendgemaakt
 
Kosten: De cursuskosten voor de gehele cursus bedragen 300 €
(Toehoorders die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben betalen 100 €)

Betaling: Contant of anders zie de bevestigings email voor de wijze van betaling.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum

Hylke Bos is een bevoegde instructeur die erkend wordt door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat toegang geeft tot de vervolgcursussen in de Human and Universal Energy methode die worden gegeven door partners in de gehele wereld.