Cursus Details
 

 

Cursus Details
Spirituele Wetenschap 2  (Niveau 20)
10 - 13 juni 2021
Loosduinen
Trijntje Smink


Talen: Dutch

Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus indien u de Spirituele Wetenschap 1 (niveau 19) hebt voltooid.Aanvullend wordt nog een instructie voor het onderwijzen van het basisniveau gegeven.

Organisator: HUE-centrum Loosduinen
Aronskelkweg 8
2555 GH Den Haag
tel. 070-3689993
trijntje.hue@gmail.com
De cursus wordt gegeven door Trijntje Smink

Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het formulier volledig in.

Tijd: 9.00 - 16.15 uur

Plaats: Regio Den Haag, plaats wordt na inschrijving bekendgemaakt

 

Kosten: De cursuskosten bedragen 600 € (inbegrepen de instructie om les te geven voor de Basiscursus)
(Toehoorders die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben betalen 200 €)

 

Betaling: Zie de bevestigings email voor de wijze van betaling.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum 

Trijntje Smink is een bevoegde instructeur die erkend wordt door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat toegang geeft tot de vervolgcursussen in de Human and Universal Energy methode die worden gegeven door partners in de gehele wereld.